O serwisie

Przedmiotem przedsięwzięcia było zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali w technologii GIS (ang. Geographical Information Systems - Systemy Informacji Geograficznej), w Starostwie Powiatowym w Zawierciu jako Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Projekt zamówiony przez Starostwo Powiatu Zawierciańskiego został zrealizowany przez konsorcjum firm ISPiK S.A. oraz GEO-MED.

W ramach prac powstała infrastruktura oparta na najnowocześniejszym sprzęcie oraz oprogramowaniu z rodziny GIS obejmującym serwer mapowy oraz zestaw dedykowanych aplikacji. Przeprowadzona została również cyfryzacja danych ewidencyjnych a także wybranych rejestrów dziedzinowych, które zyskały po tym procesie nowy wymiar przestrzenny. Wdrożone oprogramowanie w części (front-office) udostępnionej na zewnątrz urzędu jako geoportal, umożliwi między innymi:

  • sprawdzenie położenia działki na tle innych danych w tym ortofotomapy,
  • weryfikację przeznaczenia terenu w miejscowym planie lub studium,
  • sprawdzenie lokalizacji i danych kontaktowych urzędów, szkół, aptek i innych obiektów znajdujących się na obszarze Powiatu.

Wdrożony system posiada również część wewnętrzną (back-office), która wspomoże pracę wydziałów Starostwa, gmin, służb, a także innych instytucji. Poszczególne moduły dedykowane są dla zarządzania kryzysowego, turystyki i sportu, zarządzania zasobem nieruchomości, ochrony środowiska oraz zarządzania siecią dróg.

Serwis główny
mapa
portal inwestora
portal turysty
metadane
jak korzystać?